Grafičko oblikovanje i tehničko uredjivanje
knjiga, kataloga, časopisa, flajera ...
Rad u 2D i 3D programima, renderovanje.
Za ostali deo moje biografije postoji trag ...
...kao i reči Oca Grigorija, sa Svete Gore Atonske,
"Usahnite svoju govorljivost, jer se na vreme treba
pripremiti. Tišina je jezik budućih vekova"...

2D - 3D MODELI

Crtanje ilustracija u 2D programima,
izrada 3D modela, mašiniranje i snimanje
G-kodova za CnC mašinu, graviranje i duborez.
Crtanje vektora i modelovanje u
cam/cad programima...

VIRTUALE DIZAJN
E-mail: